Førstehjelpskurs

 Kunnskap gir trygghet! 
Kunnskap redder liv!

MINE KURS:

Alle mine kurs skreddersys, og dermed legges det vekt på det som er mest relevant for dere. Hvis vi står i en situasjon hvor noen skader seg, eller blir akutt syke, er det at vi vet hva vi skal gjøre ekstra viktig. Kunnskap redder liv! Det er et mål for meg at dere opplever økt mestring og trygghet etter et kurs. Derfor legger jeg stor vekt på praktiske øvelser. Eksemplene jeg bruker er hentet fra en hverdag det er mulig å kjenne seg igjen i, og jeg gir konkrete tips og førstehjelpsråd knyttet til disse. 

Er det på tide med et førstehjelpskurs?